Termeni și condiții

SITE-ul www.schaebens.ro (denumit în continuare “SITE”) este creat și administrat de Trendline Cosmetic S.R.L. cu sediul în Sighișoara, Horia Teculescu nr.60, Tel./Fax. +40 265 77 92 52, e-mail: contact@schaebens.ro.

Acest SITE este oferit în forma în care se prezintă la accesarea sa de către utilizatori, fără niciun fel de alte garanții.Trendline Cosmetic S.R.L. nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru neconcordanţe, indisponibilități sau alte defecte ale acestui SITE sau ale conținutului său. Fiecare utilizator înțelege și este de acord cu faptul că drepturile de autor aferente tuturor informațiilor şi imaginilor cuprinse în articolele publicate de Trendline Cosmetic S.R.L. în cuprinsul SITE-ului aparțin de drept Trendline Cosmetic S.R.L.

Folosirea serviciilor sau informaților oferite prin intermediul acestui SITE presupune, din partea dumneavoastră, acceptarea și respectarea termenilor și condițiilor detaliate mai jos.

În situația în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile SITE-ului, vă rugăm să părăsiți www.schaebens.ro și să nu mai accesați SITE-ul. Orice acces al www.schaebens.ro va fi considerat, de acum încolo, un accept al acestor termeni și condiții. Acești termeni și condiții se pot modifica în timp, la inițiativa Trendline Cosmetic S.R.L.

1. Protecția proprietății intelectuale

Conținutul și design-ul SITE-ului aparțin Trendline Cosmetic S.R.L. și colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele fără a deține consimțământul scris prealabil din partea reprezentanților Trendline Cosmetic S.R.L.

2. Utilizarea conținutului SITE-ului

Puteți copia și imprima Conținutul SITE-ului doar pentru folosința dvs. personală, lipsită de orice intenție comercială. În orice alte cazuri, conținutul SITE-ului nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestor acțiuni.

Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea reprezentanților Trendline Cosmetic:

a.reproducerea sau stocarea Conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.
b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea reprezentanților Trendline Cosmetic.
c. îndepărtarea însemnelor care semnifică deținerea drepturilor de autor de către reprezentanții Trendline Cosmetic asupra Conținutului.

Orice utilizare a conținutului SITE-ului în alte scopuri decât cele permise în mod expres prin acești termeni și condiții este interzisă. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres prin termenii și condițiile SITE-ului pot fi trimise la adresa de e-mail: contact@schaebens.ro

3. Suspendarea accesului

Reprezentanții Trendline Cosmetic își rezerva dreptul ca, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dvs. la Conținutul SITE-ului sau la o parte a acestui conținut.

4. Modificări ale SITE-ului

Reprezentanții Trendline Cosmetic își rezervă dreptul, la libera lor discreție, de a suspenda, modifică, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, reprezentanții Trendline Cosmetic își rezerva dreptul de a restrânge, suspenda sau opri accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut oricând, pentru orice motiv, sau fără motiv, cu sau fără înștiințare prealabilă, și fără a-și asuma prin aceasta vreo obligație.

5. Protecția datelor personale

Trendline Cosmetic ia în serios protecția datelor dumneavoastră personale – și dorim să vă simțiți confortabil de fiecare dată când ne vizitați SITE-ul. Protecția sferei dumneavoastră private reprezintă un factor de preocupare foarte important atunci când vorbim despre procesarea datelor personale și ținem cont de acest lucru în toate domeniile de activitate. SITE-ul poate include link-uri către site-uri administrate de către alți provideri pentru care aceste politici de protecție a datelor pot să nu se aplice. Trendline Cosmetic va respecta sfera dumneavoastră privată.

Utilizarea și transferul datelor personale predeterminarea acestora pentru un anumit scop:

Trendline Cosmetic utilizează datele dumneavoastră personale numai în măsura necesară în scopuri de administrare tehnică a site-urilor noastre web, de statistică de management al clienților, studii de produs și marketing. Anchetele realizate de către instituțiile de stat și de către autorități precum și transferul datelor personale către acestea se vor realiza strict în cadrul legislației naționale cu caracter obligatoriu. Angajații noștri, agențiile și partenerii comerciali sunt obligați să păstreze confidenţialitatea informaţiilor și sunt obligați sa respecte Codul de Conduită al Trendline Cosmetic S.R.L.

 

  • Dreptul la informare

 

La cerere, veți fi informat în cel mai scurt timp posibil, în scris, dacă și ce date cu caracter personal sunt stocate în fișierele noastre în conformitate cu legislația în vigoare. Ne vom conforma cu cerințele dumneavoastră de a corecta orice informații eronate stocate, în ciuda eforturile noastre de a păstra date corecte și actualizate.

 

  • Securitate

Trendline Cosmetic utilizează măsuri tehnice și de securitate organizațională pentru a proteja datele pe care le administram împotriva folosirii accidentale sau deliberate, pierderii, distrugerii sau accesării de către persoane neautorizate. Măsurile noastre de securitate sunt în permanență îmbunătățite pentru a se afla în pas cu dezvoltarea tehnologică.

În cazul în care aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, va rugam sa contactați reprezentanții Trendline Cosmetic prin e-mail la contact@schaebens.ro și vă vom răspunde la întrebări, sugestii sau reclamații.

6. Forță Majoră

Reprezentanții Trendline Cosmetic nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în conținutul furnizat de publicațiile noastre, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința lor. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic de la SITE, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele SITE-ului, erorile de operare, grevă etc.

7. Cookies

SITE-ul utilizează “cookies”, care sunt fișiere text plasate în computer, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl folosesc, prin intermediul serviciului de analiză web.

Informațiile generate de cookies cu privire la utilizarea SITE-ului (inclusiv adresa dvs. IP), vor fi transmise și stocate de www.schaebens.ro pe serverele detinute de că  Awesome Projects SRL folosi aceste informații în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a SITE-ului, întocmirea rapoartelor de cercetare ale SITE-ului pentru operatorii de site și furnizarea de alte servicii legate activitate și de utilizarea internetului pe www.schaebens.ro. poate transfera aceste informații unor terțe parți, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, sau în cazul în care terțe parți afectează procesul de informații cu privire la numele furnizorului serviciului de Awesome Projects SRL nu va asocia adresa dvs. de IP cu orice alte date deținute de către furnizor. Aveți dreptul sa refuzați utilizarea de cookies-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dvs., cu toate acestea, vă rugam să rețineți că, dacă realizați aceste setări este posibil să nu puteți avea acces la  funcționalitatea deplină a SITE-ului www.schaebens.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale de către furnizorul serviciului de analiză web în modul și în scopurile menționate mai sus.

8. Legea care guvernează acordul

Drepturile și obligațiile părților, impuse de acești termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legislația română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acești termini și condiții va fi adus spre soluționare în fața instanțelor romanești.

9. Alte informații

Deși în fiecare moment fac eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii articolelor publicate pe SITE, reprezentanții Trendline Cosmetic nu pot garanta, în mod expres sau implicit, în privința conținutului sau, a SITE-ului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Reprezentanții Trendline Cosmetic nu își asuma răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, pentru vreo lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la aceasta enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de SITE,

Reprezentanții Trendline Cosmetic nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de SITE. De asemenea, reprezentanții Trendline Cosmetic nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe SITE sau în orice altă formă nu conțin viruși ori alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți distructive.

Sunteți de acord să exonerați de răspundere reprezentanții Trendline Cosmetic pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea sa apăra ca urmare încălcării de către dvs. a clauzelor acestor termeni și condiții.

10. Schimbarea termenilor prezentului acord

Reprezentanții Trendline Cosmetic își rezerva dreptul ca, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități, să schimbe acești termeni și condiții. Atunci când acești termeni se vor modifica însă, acest lucru seva notifica prin publicarea pe prima pagina a SITE-ului, a unui link care face trimitere la forma actualizată a noilor termeni și condiții. Accesul în SITE și folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afișării comentariilor privind schimbările pe prima pagina a SITE-ului implică faptul că v-ați dat acordul asupra noilor termeni și condiții.

De asemenea, unele servicii oferite de SITE pot face obiectul unor termeni diferiți, care vor fi afișați după caz, la loc vizibil, putând fi accesați înainte de folosirea serviciului.

11. Notificări

Orice notificare către reprezentanții Trendline Cosmetic trebuie trimisă în scris, prin intermediul postei sau al faxului, folosind datele de contact menționate în acești termeni și condiții.

Vă mulțumim!

Echipa Schaebens.